menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_13 (1K)Zpráva o výměně ventilů v Jíčíně, LIDL
zpět do novinek
nabídka

Následující příklad ukazuje možnost řešení problému výrazné změny hydraulických podmínek konkétní lokality.

V roce 2007 byl u obchodního centra LIDL v Jičíně instalován Vertikální vírový ventil regulující odtok dešťových vod ze zpevněných ploch a střech. Ventil FluidVertic VLS 1:4, DN 80 (viz obr. 1) byl nastaven na odtok 11 l/s při tlakové výšce 2,24 m v.sl.
Obr.1 Vertikální vírový ventil VLS 1:4 DN 80, Q=11 l/s po dvou letech provozu

Pomocí vyměnitelné clony je možné u tohoto typu ventilu jednoduše měnit hodnoty odtoku v rozmezí 8,2 l/s až 14,5 l/s. Výrazný nárůst zpevněných ploch v této lokalitě vedl k rozhodnutí zvýšit regulovaný odtok z 11 l/s na 25 l/s. Proto byla zvolena varianta výměny ventilu. Původní typ byl zpětně odkoupen naší firmou a nahrazen ventilem VLS 1:4, DN 125 (viz obr. 2 a 3), který umožňuje regulovat odtok v rozmezí hodnot 20 l/s až 34 l/s.Obr. 2 a 3: Vertikální vírový ventil VLS 1:4 DN 125, Q=25 l/s po montáži, říjen 2009.


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290