menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Deskové nožové šoupě ZETA
referenční list    zpět do nabídky    foto


ZETA

Účel použití

Deskové šoupě označení ZETA s raženou přírubou se používá jako provozní šoupě před regulátorem odtoku, u všech kanalizačních objektů pro odvádění dešťových vod a na čistírnách. Jeho použití je zejména vhodné v odpadních vodách znečištěných pevnými a vláknitými látkami.

Deskové šoupě se osazuje buď mezi dvě příruby, nebo jako koncová armatura na koncovou přirubu potrubí. Šoupata vyráběná v rozmezí DN 50 až DN 600 je možné ovládat ručně, elektropohonem nebo pneupohonem.

vzor dodacího listu       prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290