menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Zpětná klapka KRK
referenční list    zpět do nabídky    foto


Účel použití

Zpětné klapky KRK se používají na kanalizacích, v komunálních a průmyslových ČOV, nebo jako součást protipovodňových opatření. Osazují se do betonových šachet, odlehčovacích komor a do výustních objektů.

Světlosti klapek se pohybují v rozmezí DN 600 až DN 1500. Pravoúhlé profily jsou navrhovány individuelně dle požadavků zákazníka.

  • vlastnosti a materiály:
  • nepatrné nároky na údržbu
  • kruhový nebo pravoúhlý profil
  • maximální tlak vodního sloupce 5 m
  • hřídel klapky z nerezové oceli, č. mat. 1.4401
  • kotevní deska a talíř klapky z PE-HD
  • vyměnitelné těsnění z EPDM
  • těsnění mezi kotevní deskou a stěnou z pěnového PE

      prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290