menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Vírový regulátor FluidVortex
zpět do nabídky    foto


FluidVortex

Účel použití

Vírový regulátor FluidVortex je zařízení, které reguluje odtok. Pracuje bez pohyblivých částí a využívá hydraulických jevů. Vírové regulátory mají široké uplatnění. Jsou osazovány všude, kde se musí přiškrtit odtok, zvláště tam, kdy je požadován velký hydraulické odpor při současně malé stavební ploše.

V městském odvodnění regulují vírové regulátory odtok z odlehčovacích komor, z přetokových zdrží, z usazovacích nádrží, z retenčních nádrží, z nádrží pro povodňovou ochranu a působí jako tlumiče vodní energie v kanalizační síti.

vzor dodacího listu       prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290