menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Drenážní vírový regulátor FluidVortex-R
zpět do nabídky   


FluidVortex-R

Účel použití

V obydlených oblastech, kde je předpoklad pro decentralizované využití dešťových vod, vsakování nebo akumulace, nachází stále větší uplatnění modifikovaná jednotná nebo oddílná dešťová kanalizace. V posledních letech se na akumulaci nebo vsakování srážek využívají drenážní systémy.

Drenážní vírový regulátor FluidVortex-R byl vyvinut speciálně pro drenážní systémy a splňuje zároveň dva požadavky, jednak omezuje odtok během plnění příkopu a po jeho naplnění umožňuje odlehčení přes zabudovaný přeliv do pokračující kanalizace v okamžiku, kdy je dosažena povolená výška hladiny v příkopu. Tím zamezuje podmáčení sousedních pozemků a budov.

Výhody drenážních vírových regulátorů FluidVortex-R

 • velké a volné profily
 • regulace menšího odtokového množství
 • žádné pohyblivé díly
 • zabudovaný přeliv
 • konstrukce odolávající korozi
 • jednoduché přizpůsobení na změnu odtoku
 • jednoduchá kontrola při provozu
 • vysoká provozní spolehlivost
 • možnost osazení i do kruhových šachet od průmětu 1000 m
 • osazení na libovolné nátokové profily
 • jednoduchá montáž
prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290