menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Hydraulicko-elektronický regulátor odtoku s vírovým regulátorem FluidVortex-E
zpět do nabídky    foto


FluidVortex-E

Účel použití

Hydraulicko-elektronický regulátor odtoku s vírovým regulátorem FluidVortex-E (HE regulátor odtoku) se používá na kanalizační síti. Hodí se zvláště pro regulaci na nižší a střední hodnoty odtoku v rozpětí 10 l/s až 200 l/s.

Kombinace vírového regulátoru, snímače tlaku, šoupěte s elektropohonem a programovatelné ovládací jednotky poskytuje uživateli nové široké možnosti použití.

Výhody HE regulátoru

Regulátor odtoku je propracované zařízení s následujícími přednostmi:

  • konstantní odtok
  • rychle reagující regulační cyklus
  • vysoká provozní spolehlivost díky zabudovanému vírovému regulátoru
  • možnost regulace malých hodnot odtoku
  • jednoduchá změna odtoku
  • robustní nerezová konstrukce
  • schopnost samostatné diagnostiky závad
  • možnost dostatečné změny funkčního cyklu
  • kompatibilita s každým dálkově ovládaným systémem
prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290