menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Vertikální vírový ventil FluidVertic
referenční list    zpět do nabídky    foto


FludSlot

Účel použití

Vertikální vírové ventily jsou zvláštním typem velice osvědčených vírových regulátorů. Pracují bez pohyblivých částí a bez pomocné energie. Škrtící účinnost je vyvolána jen proudovými efekty. Při volných velkých profilech mají současně velký odpor proti proudění.

Vertikální vírové ventily se hodí k regulování dešťových vod. Osazují se např. u usazovacích dešťových nádrží, retenčních dešťových nádrží u silnic a dálnic, pro odvodnění parkovišť a v odváděcích příkopových systémech na jednotné modifikované kanalizaci.

Výhody

  • velké a volné profily
  • žádné pohyblivé díly
  • nepatrné opotřebování
  • žádná pomocná energie
  • vysoká provozní spolehlivost
  • konstrukce odolávající korozi
  • přesné škrcení odtoků
  • jednoduchá změna odtoku
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • dodatečná regulace není nutná

vzor dodacího listu       prospekt       prospekt vertikální vírový ventil s vřetenovým stavítkem


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290