menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Vertikální vírový ventil s přelivem FluidVertic - Pond
zpět do nabídky   


FludVertic - Pond

Účel použití

Vertikální vírové ventily s přelivem typu FluidPond jsou dalším rozšířením konstrukční řady již osvědčených vertikálních vírových ventilů. Pracují bez pohyblivých částí a bez pomocného zdroje energie. Škrtící účinek je dosažen pomocí hydraulických efektů (FLUIDIC). Mají velkou průtočnou plochu a vysoký průtokový odpor.

Vertikální vírové ventily s přelivem nacházejí speciální uplatnění v dešťových retenčních zdržích a dálničních usazovacích nádržích (DUN), kde se předpokládá dlouhodobé využití. Tyto objekty mohou mít zároveň funkci odlučovače olejů, pokud je před vertikální vírový ventil s přelivem osazen vysunutý ponořený nátok nebo na nátoku do ventilu ponořený nástavec.

Výhody

 • velké a volné profily
 • žádné pohyblivé díly
 • nepatrné opotřebování
 • žádná pomocná energie
 • vysoká provozní spolehlivost
 • konstrukce s dlouhou životností, odolávající korozi
 • přesné škrcení odtoků
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • není nutné dodatečné seřízení ventilu
 • vysoká přesnost odlehčení – strmá křivka
 • není nutný žádný pevný přeliv
 • jednoduchá údržba a provoz

prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290