menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Turbo-vírový regulátor FluidTurbo
referenční list    zpět do nabídky    foto


FluidTurbo

Účel použití

Turbo-vírový regultor FluidTurbo je nový vývojový stupeň tisíckrát ověřených vírových regulátorů, které mají pro svoji spolehlivost a trvanlivost výbornou pověst.

Turbo-vírové regulátory jsou určeny pro dlouhodobý provoz v kanalizačních kanálech. Hodí se zejména k dešťovým nádržím všeho druhu, s malými a středními odtoky.

Výhody Turbo-vírového regulátoru

Turbo-vírový regulátor pracuje bez pomocné energie, obejde se tedy i bez el. přípojky. Za deště a vždy, kdy je regulátor v akci, dodává proud odpadní vody potřebnou energii pro pohon regulačního okruhu. Výhody Turbo-vírového ventilu jsou:

  • skutečná regulace odtoku
  • konstantní odtok
  • není třeba pomocná energie
  • vysoká provozní spolehlivost díky integrovanému vírovému regulátoru
  • možnost regulovat i velmi malé odtoky
  • nastavení požadovaného odtoku tlačítkem
  • robustní konstrukce z ušlechtilé oceli
      prospekt       projekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290