menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Zpětná klapka FluidSwing
referenční list    zpět do nabídky    foto


FludSwing

Účel použití

Zpětná klapka FluidSwing je určena k použití ve vodě a v odpadních vodách. Zvláště se hodí zejména tam, kde jsou ve směru toku požadovány malé ztráty tlaku a kde je malý uzavírací tlak, jako například v kanalizaci, v dešťových nádržích všeho druhu, u dešťových výustí a na čistírnách. Standartně se nabízí klapky světlostí DN 100 až DN 600.

Výhody

  • bezplášťová konstrukce
  • absolutně odolná korozi
  • lehce se otvírající
  • bezpečně se uzavírající
  • jednoduchá montáž

vzor dodacího listu       prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290