menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Univerzální regulátor odtoku FluidShortE
zpět do nabídky   


FluidShortE

Účel použití

Pomocí moderních dimenzovacích programů lze přepočítat kanalizační sít. Tak lze optimalizovat ochranu vodoteče. Často je nutné změnit regulované odtoky. Na mnoha dešťových nádržích první generace musí být potom vyměněny regulátory průtoku. Dnešním požadavkem provozovatele je lepší monitoring stavebního objektu a dálkový přenos dat na centrálu, na ČOV, nebo na kanalizační dispečink.

Tuto úlohu spolehlivě plní elektronický regulátor, u kterého je odtok měřen indukčním průtokoměrem (MlD) a je regulován na požadovanou hodnotu regulačním šoupátkem. Tento přístroj s krátkou stavební délkou je osaditelný i do šachet s omezeným prostorem.

Výhody regulátoru FluidShortE jsou:

  • kompaktní provedení, krátká stavební délka
  • vhodný pro rekonstrukci stávajících regulačních šachet za OK
  • není třeba montážní otvor
  • dostatečná přesnost regulace
  • návrhový průtok je možno dodatečně měnit ( i dálkově ), ideální při etapové výstavbě kanalizace
  • minimální úpravy regulační šachty v polosuchém provedení
  • malý požadavek na výškové osazení
  • spolehlivě fungující elektropohon
  • indukční průtokoměr pro kapacitní nebo částečné plnění

prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290