menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Vírový separátor FluidSep
referenční list    zpět do nabídky     foto


FluidSep

Účel použití

Vírový separátor je novým prvkem v oboru hospodaření s dešťovými vodami. Využívá vlastnosti vírového proudění k odstranění usaditelných a plovoucích látek z odpadní vody.

Naše firma, která se již delší dobu intenzívně zkoumá technické využití vírového proudění, se začla separátorem zabývat v roce 1985. V laboratoři byl vyvinut nový optimální vzor.

Vírové separátory lze osadit samostatně místo běžných odlehčovacích komor. Odlehčovaná voda je předčištěná. Velký díl usaditelných a plovoucích látek je zadržen. Na rozdíl od tradičních záchytných zdrží je i při redukovaném objemu stavby umožněna dobrá ochrana toku.

vzor dodacího listu       prospekt       projekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290