menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Plováková klapka FluidMoon
zpět do nabídky   


FluidMotion

Účel použití

Plováková klapka s označením FluidMoon je univerzální regulátor odtoku (osaditelný v polosuché šachtě) odpadních vod. Tlakové výšky do 10 m v. sl. pokračující odtokem s volnou hladinou. Hodí se pro osazení za záchytné, průtočné a retenční dešťové nádrže.

Plováková klapka funguje bez el. energie, čistě na hydraulicko-mechanickém principu. Regulace odtoku s výhodou automatického pročištění. Je koncipována pro menší odtoky od 10 l/s na jednotné kanalizaci. Plováková klapka se hodí do kanalizace s malým spádem a k rekonstrukcím stávajících objektů.

Výhody plovákové klapky FluidMoon jsou:

 • hydraulicko-mechanická regulace odtoku
 • pouze jeden pohyblivý díl
 • svislá konstantní odtoková křivka
 • bezdeštný průtok se nevzdouvá zpět do kanalizace
 • hodí se pro malé odtoky
 • žádná el. přípojka
 • volitelné automatické proplachování
 • minimální potřebný spád pouze 1 cm
 • není potřeba speciální montážní otvor, šachtový vstup je dostatečný
 • manuální změna odtoku možná i za provozu
 • nerezová konstrukce
 • jednoduchá údržba a servis
 • dlouhá životnost
 • spolehlivé dimenzování výrobku

prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290