menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Škrtící šoupě FluidGate
referenční list    zpět do nabídky    foto


FluidCon

Účel použití

Na dešťových výustích a dešťových nádržích se osazují obvykle k přiškrcení odtoku od středních do větších hodnot škrtící tratě a clony. Tato koncepce nepředstavuje z technického a ekonomického hlediska žádné optimální řešení, protože u škrtících tratí může být průtokový odpor změněn jen s velikými náklady. Díky závislosti na tření stěn pracují škrtící tratě velmi nepřesně.

Škrtící šoupátko FluidGate je zařízení ke škrcení odtoků a cejchuje se pro střední a velké odtoky, pro odlehčovací komory, rozdělovací objekty dešťových a retenčních nádrží.

Přednosti škrtících šoupat FluidGate

Škrtící šoupě FluidGate je zařízení vyrobené z umělé hmoty a nerezové oceli, které má přes svou malou hmotnost vysokou stabilitu. Jeho kompaktní stavební provedení potřebuje pouze malý prostor a dá se velice snadno ovládat.

  • přímé upevnění hmoždinkami na rovnou a kolmou stěnu
  • přesné a plynulé nastavení odtoků
  • odečtení velikosti otvoru na stupnici
  • kompaktní stavební provedení
  • malý pokles hladiny vody
  • hydraulicky výhodná profil
  • malá hloubka vestavby
  • konstrukce odolávající korozi z PVC a nerezové oceli
  • ovládání nad hladinou vody
  • při mělké šachtě se používá klín z PVC

vzor dodacího listu       prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290