menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Vyplachovací klapka FluidFlush
referenční list    zpět do nabídky    foto


FluidCon

Účel použití

Dešťové nádrže se naplňují asi padesátkrát za rok. Po každém naplnění je třeba co nejrychleji odstranit usazený kal, aby nedošlo při dalším dešti k jeho nekontrolovatelnému odplavení do toku. Dřívější úvahy o tom, že lze vystavět nádrž, která by se sama čistila, se nepotvrdily. Naopak! Silné usazování kalu v dešťové nádrži ukazuje, že nádrž pracuje efektivně. Kal usazený v nádrži určitě neskončil v toku.

Pracovní pokyn S128 (1992)/1/ doporučuje proto pravidelné čištění dešťové nádrže. Odstraňování kalu je nebezpečná, drahá a časově náročná práce. Proto je automatizace čištění nádrží již od objemu 200 m3 nezbytně nutná.

Velmi účinnou možností je energické vypláchnutí pomocí vyplachovacích klapek po vyprázdnění nádrže. Čištění nádrže hned po vyprázdnění je výhodné, protože je malé nebezpečí odplavení nečistot během případného odlehčení.

Vyplachovací klapky nepotřebují velké množství vody, ale potřebují potřebnou výšku.

Přednosti vyplachovací klapky FluidFlush

Klapka stavebního označení FluidFlush, která byla optimalizována po mnoha pokusech v naší laboratoři má následující přednosti:

  • malá spotřební energie
  • silné a rychlé vypláchnutí
  • tichý chod
  • velká vyplachovací délka až do 100 m
  • velké rozpětí až do 12 m
  • vyvážený, jemný pohyb
  • návrat do výchozího bodu z každé polohy
  • lehká konstrukce z nerezové oceli bez nároků na údržbu
  • spolehlivé dimenzování

vzor dodacího listu       prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290