menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Pružinová klapka FluidFlap
referenční list    zpět do nabídky    foto


FluidFlap

Účel použití

Na jednotné kanalizaci se staví odlehčovací komory, které odlehčují nadbytečnou vodu do toku a tak zabraňují přetížení kanalizace a čistírny. Tyto odlehčovací komory jsou většinou vybudovány jako pevné přelivy. Výška horní hrany přelivu h0 se zpravidla získává z přípustného vzdutí v kanalizaci při dimenzovacím odtoku Q a délky přelivu L.

Výška přelivu h0 ovlivní v kanalizaci schopnost pasivní retence, která má rozhodující význam pro hospodaření s dešťovými vodami. Pro optimální využití zachyceného objemu je často nutná dlouhá přelivná hrana a tím i odpovídající velikost odlehčovací komory.

Pružinová klapka UFT- FluidFlap představuje regulační zařízení, které je podstatně výkonnější než pevná přelivná hrana. Pružinová klapka umožňuje na velmi malém úseku odlehčit nárůst vody v dešťové zdrži od počátku odlehčování až po velké odtoky. Lze tak získat objem vzdutí a zároveň omezit velké vzdutí v kanalizaci. Na rozdíl od stavidel je klapka přetékána, takže nedochází ke strhávání nečistot pohybujících se na dně odpadních kanálů.

vzor dodacího listu       prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290