menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Usazovací jednotka s voštinami FluidClear
zpět do nabídky   


FluidClear

Účel použití

Poslední léta je zveřejňováno, že také děštové vody jsou silně znečištěny a vyžadují před odtokem do recipientu předčištění (DWA-M 153 2007). Usazovací jednotka je novou technologií v nakládání s deštovými vodami. Oddělí efektivně usaditelné látky.

Klasickým nástrojem v deštové kanalizaci jsou dešťové usazovací nádrže. Odbourávají usaditelné látky a zadržují také lehké kapaliny a plovoucí znečištění. Díky malému nebezpečí výskytu těžkých kovů v kalu se navrhují usazovací deštové nádrže zpravidla bez stálého nadržení. Tyto nádrže se navrhují na malé povrchové zatížení 10 m/h při dešti 15 l/(s*ha). Toe vyžaduje často velké objemy nádrží, přestože jejich účinnost odbourání není vyčíslena. Osazením kompaktní usazovací jednotky s voštinami do stávající nádrže se zvýší účinnost zachytávíní kalu.

Výhody Usazovací jednotky FluidClear jsou:

  • Do kompaktní pravoúhlé, prefabrikované šachty
  • Nezávislá na typu a velikosti dešťové nádrže
  • Plněná čerpadlem, proto je snadno navržitelná
  • Odstranění malého objemu kalu odpaní vodou
  • Volitelné čištění dna jímky vyplachovací klapkou
  • Jednoduché el. řízení
  • Vysoká provozní bezpečnost
  • Konstrukce nevyžaduje téměř údržbu
  • Voštinové bloky vyjímatelné jednotlivě

prospekt© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290