menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Regulační čistící přeliv - trubní FluidClari
zpět do nabídky   


FluidClari

Použití

Regulační čistící přeliv FluidClari v trubním provedení typ KUR má schopnost udržovat odtok průtočnou zdrží prakticky konstantní. Nátok je oběma směry, tím je zatížení přelivu omezeno a zcela se uplatní hydraulické výhody přistroje. Ke škrcení dochází již při nátoku vody a proto je zaručeno rovnoměrné odvádění prepadající vody přes celou šířku zdrže. Hydraulická optimalizace a kalibrace čistícího přelivu byla provedena v Labolatoři Huber-Engels Univerzita Drážďany.

Výhody

  • jednoduchá a přehledná robustní konstrukce
  • bez ložisek, bez těsnění, bez nebezpečí otěru
  • bez použití měřící techniky, bez pohonu, bez nároku na energie
  • přibližně konstantní odtok
  • zcela rovnoměrné odvádění vody v celé šířce zdrže
  • nízké zatížení přelivné hrany, minimalizované sání
  • kompaktní prvek, jednoduché konstrukční uspořádání celého objektu
  • přísun kyslíku rozptýleným vodním paprskem
  • zabudovaná funkce norné stěny
  • dlouhá životnost, bez velkých nároků na obsluhu

      prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290