menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Komůrkový vodoměr FluidTipper
zpět do nabídky   


FluidVortex-E

Účel použití

Komůrkový vodoměr typu UFT – FluidTipper je objemové měřící zařízení pro měření malých, silně kolísajících i přerušovaných znečištěných průtoků, obsahujících případně i pevné látky. Využívá se při měření odtoku vsakované vody nebo průsaku ze skládek, údolních nádrží, hrází, při kontrole průmyslových ploch, k armádním nebo výzkumným účelům.

Výhody komůrkového vodoměru FluidTipper:

  • Měření malých, silně kolísajících i přerušovaných průtoků
  • Nerezavějící konstrukce
  • Bez nároku na energie
  • Nehlučný provoz
  • Vhodný i pro kapaliny znečistěné pevnými látkami
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Vhodný pro krátkodobé osazení, mobilní zařízení
  • Možné napojení na elektronický záznam dat
prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290