menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)Škrtící šoupě s elektronickým ovládáním FluidEControl
zpět do nabídky   


fluidEcontrol (49K)

Účel použití

Ovládání odtoku pomocí škrtícího šoupěte UFT-FluidEControl, slouží k omezení odtoku z dešťových objektů všeho druhu s využitím elektrické energie.

Škrcení odtoku na jednotné kanalizaci je možné až na minimální odtok 15 l/s, protože ovládání šoupěte je schopné registrovat a odstranit jeho ucpání. Proto je ovládání odtoku pomocí UFT-FluidEControl možné všude tam, kde je třeba dosáhnout konstantního odtoku, ale není třeba měřit bezdeštný průtok.

Výhody škrtícího zařízení UFT-FluidEControl

Charakteristické vlastnosti a výhody škrtícího zařízení UFT- FluidEControl jsou:

 • zachování konstantního odtoku při vzdutí, nezávisle na tlakové výšce v dešťové zdrži
 • automatická diagnostika ucpání a automatický postup při odstraňování ucpávek
 • diagnostika vzdutí v dolní vodě a jeho zohlednění v závislosti na velikosti chyby
 • minimalizace poloh šoupěte zvyšuje životnost mechanických dílů
 • pohotovostní poloha
 • možnost sériového připojení na dálkové ovládání
 • zobrazení vodních stavů, pozice šoupěte, odtoku a jiných hlášení na displeji, zároveň zadání požadovaného odtoku Qsoll a mezních hodnot
 • interní elektrický deník
 • přepínání automatického a ručního provozu
 • škrtící šoupě lze při ručním provozu uzavřít (např. v případě havárie v odvodňované oblasti)
 • průběh bezdeštného odtoku
 • způsob osazení na návodí, vzdušný líc nebo mezi dvě příruby
 • robustní součástky, vhodné pro následné dovybavení
 • osazení do jednoduchého a cenově nenáročného stavebního objektu
 • není nutný příliš velký sklon dna
prospekt


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290