menu_01 (2K) menu_02 (1K) menu_03 (1K) menu_04 (1K) menu_05 (1K) menu_06 (2K) menu_07 (1K) menu_08 (1K)
menu_09 (2K) menu_10 (1K) menu_11 (1K)


Nabídka našich produktů


Regulace odtoku

Vírové ventily a regulátory Škrtící a regulační šoupata Regulátory s dálkovým ovládáním Čištění dešťových zdrží Regulace hladiny, měření průtoku Přehled výrobků a služeb
Protipovodňová ochrana Zachycování plovoucích nečistot
Pneumatická doprava odpadních vod


© 2002-2017, PFT, s.r.o., Nad Bezednou 201, 252 61 Dobrovíz, tel.: 233 311 302, fax: 233 311 290